Info

Geschiedenis

Het gebouw van de Komschool dateert uit 1877 omdat de toenmalige school in de Kom aangepast moest worden omdat zij veel te klein en schadelijk voor de gezondheid was. Na veel geharrewar in de gemeenteraad werd besloten om op de huidige plaats een nieuwe school te bouwen met drie leslokalen.
In 1901 werden er van drie lokalen vier gemaakt.Omdat het leerlingenaantal in 1914 opliep van 172 naar 200 werden er twee nieuwe lokalen aan vastgebouwd. In 1923 werd de school weer verbouwd en van twee lokalen werden er drie van gemaakt. In 1929 zaten 258 jongens op de Komschool en men verwachtte spoedig 300 leerlingen en om die ook te kunnen plaatsen moest er weer worden verbouwd. In 1930 werd de Komschool uitgebreid met twee lokalen, één lokaal voor gewoon lager onderwijs en één lokaal voor voortgezet gewoon lager onderwijs (VGLO). Toen in de jaren zeventig de plannen om een “Komweg” aan te leggen werden goedgekeurd, moest de school plaats maken voor de Komweg. Het huidige gebouw dat overgebleven is dateert dus uit 1930 en is een gemeentelijk monument. Het sierlijke metselwerk van het gebouw heeft iets weg van de Amsterdamse school. Deze typische vormen van versiering waren grotendeels verdwenen maar zijn nu weer herkenbaar in de hellingbaan en de bloembak.

RK Jongensschool:
In 1920 trad de nieuwe onderwijswet in werking waarbij het bijzonder en openbaar lager onderwijs financieel gelijkgesteld werden. Op 1 april 1921 werd de Komschool een bijzondere lagere school en het onderwijzend personeel trad in dienst bij het R.K. Kerkbestuur. De plechtige inzegening geschiedde op donderdag 14 april 1921. De school werd toegewijd aan “St. Jan Baptist de La Salle”. De “Gimmerse” mensen bleven de school “komskool” noemen, niet-Gemertenaren noemden de school “St. Jansschool”. Bij de verhuizing in 1978 naar een nieuwe locatie is de school officieel “Komschool” gaan heten. Ook deze school is intussen verdwenen uit de dorpskern en daarmee is de Komschool een afgesloten verhaal. Gelukkig waren in de Heemkamer nog de originele letters aanwezig die indertijd (1930) het gebouw versierd hebben en deze letters zijn weer teruggebracht op de huidige locatie.

 

Wist u dat…

– wij een gebouwbeheerder hebben die altijd klaar staat.
– het Internetcafé buiten de reguliere openingstijden te huur is voor specifieke groepen.
– de Rabobank regelmatig gebruikt maakt van het Internetcafé voor klanten die het Internetbankieren    willen leren.
– de Avondschool “Gemert” introductie cursussen geeft over het gebruik van de computer, en het   bewerken van foto’s.
– de EHBO onze ruimte gebruikt als er EHBO-examens zijn.
– het tuintje bijgehouden wordt ook door een vrijwilliger.
– wij videobanden omzetten naar een DVD voor een kleine vergoeding.
– wij LP,s omzetten naar CD/DVD voor een kleine vergoeding.